Federalni linijski prevoz putnika

Posted by TravnikTrans
Category:

Prevoz putnika na federalnim autobusnim linijama vrši se svakodnevno u kooperaciji sa našim kooperativnim partnerima i to:

07,10 Novi Travnik – Sarajevo

07,45 Travnik – Sarajevo

08,10 Vitez – Sarajevo

09,20 Zenica – Mostar

09,55 Vitez – Mostar

10,20 Travnik – Mostar

13,00 Sarajevo – Vitez – Travnik – Novi Travnik

16,00 Mostar – Travnik – Vitez – Zenica

19,35 Travnik – Zenica

19,55 Vitez – Zenica

Leave a Reply