Općinski linijski prevoz putnika

Posted by TravnikTrans
Category:

Prevoz putnika na općinskim autobusnim linijama vrši se na cijelom području općine Travnik, svakodnevno u periodu od 05,30 do 20,00 sati, sa pojačavanjem kapaciteta u vršnim satima dolaska radnika na posao, učenika u školu i njihovog povratka kući.

Preciznije podatke o pojedinim polascima na području općine Travnik možete dobiti kroz rubriku “Kontakt“.

Leave a Reply